Pogawędnik filozoficzny

O rozumie i jego trzech nowożytnych właścicielach (oraz mała rekomendacja)

June 22, 2020 Adam Grzeliński, Marcin Zdrenka Episode 21
Pogawędnik filozoficzny
O rozumie i jego trzech nowożytnych właścicielach (oraz mała rekomendacja)
Show Notes Chapter Markers

W miniwykładzie prezentujemy filozofię Johna Locke’a, George’a Berkeleya i Davida Hume’a. Lektura ich pism pokazuje, jak odmiennie pojmowali ludzką rozumność i na jak różne jej ograniczenia wskazywali. Nierzadko też powoływanie się na rozum skrywało praktyczne cele, religijne czy polityczne, które wydawały się im niewątpliwie słuszne. Być może zatem zbyt pochopnie wrzucamy ich wszystkich do jednej szuflady z napisem „empiryści”, a dorobek Oświecenia zbyt szybko opatrujemy etykietką „epoka rozumu”. 
* * * 
Zapraszamy też do wysłuchania małego dodatku: pierwszej z cyklu filozoficznej rekomendacji, w których prezentujemy książki, artykuły, koncepcje lub postaci. Dziś miniaturka o wciskaniu kitu. Żeby ułatwić nawigację - od dziś dzielimy podkasty na rozdziały.

Miniwykład: O rozumie
Nasza rekomendacja: O wciskaniu kitu